Skip to main content

Legal Disclosure

Informatie volgens § 5 TMG (Duitse mediawet):

KISTERS AG

Pascalstraße 8+10
52076 Aken
Duitsland

Vertegenwoordigd door:
Klaus Kisters
Hanns Kisters

Voorzitter toezichtsraad
Dr. Thomas Klevers

Contact:
Telefoon: +49 2408 9385 -0
Fax: +49 2408 9385 -555
E-mail: info@kisters.de

Geregistreerd:
Inschrijving in het handelsregister.
Handelsregister: Vestiging Aken
Registratienummer: 7838

BTW:
Btw-identificatienummer overeenkomstig § 27 a Wet omzetbelasting:
DE180759609

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform aan voor online-geschillenbemiddeling (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. U vindt ons e-mailadres bovenaan het impressum. Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij in overeenstemming met §7 par. 1 TMG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we als dienstverlener niet verplicht de doorgegeven of opgeslagen informatie te controleren, of te onderzoeken op omstandigheden die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie op grond van de algemene wetgeving blijven onaangetast. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter alleen mogelijk vanaf de datum waarop een specifieke rechtsinbreuk bekend werd. Na kennisname van dergelijke schendingen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites waarvan wij geen controle hebben over de inhoud. Daarom kunnen we geen verantwoordelijkheid voor deze externe inhoud accepteren. De betreffende aanbieder of exploitant is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van alle gekoppelde sites. De gekoppelde sites werden op het moment van koppeling gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet vaststelbaar.

Een permanente controle van de gekoppelde pagina's is zonder concreet bewijs van een overtreding echter onredelijk. Na kennisname van schendingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de website-exploitant gecreëerde inhoud en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De reproductie, aanpassing, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privaat, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze website niet is gemaakt door de exploitant, worden de eigendomsrechten van derden gerespecteerd. Bijdragen van derden worden als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht vaststellen, vragen wij u dit aan ons te melden. Na kennisname van schendingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.